Geen categorie

Stap uit de Matrix vandaag nog!

Kijken jullie ook nog steeds naar de tv of naar het nieuws elke ochtend op je Iphone? Tja…ik moet bekennen dat ik nog steeds trouw iedere avond rond acht uur voor de vertrouwde buis zit te kijken naar GTST. Ik kijk wel minder naar het nieuws en heb de tv niet vaak aan staan. Tijd voor veranderingen! Maar goed nu even iets anders. Het kan je natuurlijk niet ontgaan zijn van wat er gaande is in BNNer land, ook daar is uiteindelijk het doek gevallen. Er komen steeds meer rotte verhalen naar de opervlakte drijven en het doet mij denken aan het verhaal over het masker waar ik eerder over schreef. De wereld van de BNNer is geen heilig huisje meer en ook hier valt het masker af. Het is nu dan ook echt tijd om uit de Matrix te stappen en doorzie de ware wereld waarin we leven.

Vanmorgen nog las ik het nieuws ( op mijn Iphone, ja ook ik ontkom niet aan de Matrix🤔) dat de deelnemers van de Voice een contract met zwijgplicht kregen: alles wat daar gebeurde of werd gezegd mocht niet naar buiten komen anders volgde er een boete van 10 duizend euro. Tja en zo konden de betreffende Bnners natuurlijk hun gang gaan met het idee dat ze toch niet verraden zouden worden. Een behoorlijke macht cultuur zou ik zo zeggen.

Het is niet alles wat lijkt en veel mensen waarvan wij dachten dat het toffe personen waren, bleek een farce! Een tijdje terug, ik was lekker aan het knutselen geslagen en kreeg ik het idee om een leuk boek te maken, een boek waarin alleen de waarheid geschreven mocht worden. Het boek van de waarheid, ik noem het boek ook wel gekscherend ‘ book of shadows’ , het is nu een hit! ‘ Imagine this mirror could reveal your personality…would you dare look?’ vertaling: Stel deze spiegel kan je persoonlijkheid onthullen…zou je durven kijken?

Het book of shadows

Maar nu de vraag , hoe stap ik uit de Matrix! Welnu doe als eerste die TV uit ( ik ook !) zodat ze je niet meer kunnen hypnotiseren en programmeren. Kijk geen nieuws meer van de mainstream media, want die willen je enkel verlammen met angst, zodat ze grip op je kunnen blijven houden. Werk aan je gezondheid, dat is het allerbelangrijkste. Ga weer naar buiten en maak old skool contact met echte mensen. Liever een echt kopje koffie doen, bij familie of vrienden dan een appje sturen met emoji. Of pak de telefoon en praat gewoon weer eens met iemand.

Moeders mogen weer zelf hun jonge kinderen opvoeden, zoals het hoort inplaats van een oppas of kinderdagverblijf. Ze hebben moeders het idee gegeven dat ze naar hun werk horen te gaan om een volwaardige vrouw met ambitie te zijn, dit is een valse aanname, niets is minder waar, moeder zijn en twenty for seven voor je eigen kind zorgen is het mooiste en vooral belangrijkste beroep wat er bestaat en niet heel onbelangrijk, onbetaalbaar. Stel prioriteiten, een nieuwe auto of dat grote huis is niet zaligmakend!

Tijdens mijn lessen in ‘Terug naar je Natuur’ leerde ik veel belangrijke lessen die wij vergeten zijn en die ze ons doel bewust hebben doen vergeten. Lees dit stukje geschiedenis uit ons verleden van onze voorvaders…!

Europese natuurvolken, de Kelten waren er één van

In tegenstelling tot veel andere natuurvolken roepen de Kelten over het algemeen alleen positieve associaties op, zelfs bij mensen die nauwelijks kennis hebben over dit oude volk. Misschien voelen we diep in ons hart aan dat dit mensen waren die volledig leefden in evenwicht met hun stam, geloof en hun natuur.Een rotsvast geloof in moeder natuur boezemde veel ontzag in. Het onderscheidde het Keltische volk van de Saksen en de Romeinse beshaving. De Romeinen vonden de magie van de vrouwelijke aspect ongrijpbaar en daardoor beangstigend. met hun enorme legers hoopten zij hun macht over het oude Europa uit te breiden door overrompelende expansiedrift: meer macht voor minder individuen over een steeds groter groeiend Romeinse – Europees rijk. Het grote volk moest daarbij volledig verantwoording afleggen aan de dwingelanden in Rome en deze Romeinse patriachale levensvisie stond hiermee haaks op dat van de Kelten. De Kelten als volk kenden immers geen centrale macht. Zij hadden daarmee respect voor het individu hoog in het vaandel staan. Ieder persoon afzonderlijk was in de gemeenschap van gelijk belang. Een boer was net zo belangrijk als een strijder. Een man volledig gelijkwaardig aan een vrouw. Hiermee komen we bij een eerste belangrijk energetisch aspect dat in onze cultuur grotendeels verloren gegaan is: Een waardering voor polariteit en dualiteit. Een acceptatie dat zowel mannelijk als vrouwelijke energie even noodzakelijk zijn voor de balans van het eeuwige. Een man moet man zijn en een vrouw een vrouw.Energie kan alleen bestaan bij het erkennen van zowel Giamos ( Donker, passief, aarde) als Samos ( Licht, actief, zon). De Kelten hadden dit volledig begrepen.

Man en vrouw

Prachtige voorbeelden hiervan kun je namelijk vinden als je gaat kijken naar de rechten en privileges van vrouwen binnen de Keltische stam. Zowel man en vrouw werden gelijkwaardig beschouwd. Dit betekende niet dat zij beiden dezelfde rollen speelden binnen hun stam, maar dat deze rollen alle twee als even belangrijk werden gezien. De verantwoordelijkheid van de man was om zijn familie bij elkaar te houden , te verdedigen en te voeden. De taak van de vrouw was om diezelfde familie op te voeden en te verzorgen.

Zo zie je maar weer dat iedereen in het leven een zeer belangrijke taak heeft te vervullen, waar de één niet minder belangrijk is dan de ander. Het is een kwestie van prioriteit stellen. En wat is er nu belangrijker dan het leven en gezondheid van je kind en familieleden. Het is tijd dat we dat weer onder ogen gaan zien. Pak je kracht terug en stap uit Matrix! De aarde is ziek en wij zijn de veroorzakers, maar we kunnen het ook weer recht zetten, door het antwoord in jezelf te zoeken en niet te luisteren naar een ander, want alleen daar ligt de echte waarheid! Luister naar je intuïtie, want die heeft het pas echt goed met je voor. 🙏

Liefs Yvonne ❤️

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *