Jane Goodall Instituut Nederland


Inspirerend Leven / woensdag, december 18th, 2019

Begin december heb ik een mooie kans gekregen om een lezing bij te mogen wonen van de inspirerende Dr Jane Goodall. Deze bijzondere vrouw inmiddels 85 jaar oud, bewonder ik al sinds mijn jeugd. Zij maakte waar, waar ik alleen maar van kon dromen, zij toonde lef in een tijd waar het nog helemaal niet zo gewoon was voor vrouwen, om als gedragswetenschapper naar Afrika af te reizen en zich in te zetten voor de mensapen, de chimpansee! En na deze bijzondere avond, ben ik haar alleen nog maar meer gaan bewonderen, haar inzet om deze prachtige dieren, haar positiviteit om het milieu en niet alleen mensapen maar alle dieren te koesteren en beschermen, hebben mij doen inzien ook zelf iets te willen gaan bijdragen aan deze missie. Vandaar dat ik ook jullie een stukje wil laten zien wat Dr Jane Goodall wil bereiken met haar missie.

“Onley if we understand can we care. Onley if we care we will help. Onley if we help we will save the planet.”- Dr Jane Goodall

Ik beschrijf nu een stukje over het Jane Goodall instituut, om jullie te laten zien wat je kan doen om mee te helpen deze prachtige dieren en de aarde te beschermen.

Over het Jane Goodall instituut

Een korte beschrijving

Wij beschermen mensapen samen met de lokale gemeenschappen. Wij helpen hen om hun leefomstandigheden te verbeteren. Wereldwijd inspireren wij mensen om het verschil te maken voor een gezonde planeet. Wij hebben een globaal netwerk opgezet van jonge mensen die zich inzetten voor mens, dier en milieu in hun eigen gemeenschap.

Het Jane Goodall instituut steunen is de mooiste manier om bij te dragen aan de bescherming van chimpansees en hun leefgebied.

Chimpansees

Chimpansees worden met uitsterven bedreigd door stroperij. door houtkap, aanleg van oliepalmplantages en het oplopend aantal bosbranden verliezen chimpansees en andere dierensoorten hun leefgebieden. Mens en natuur strijden met elkaar om de krapper wordende beschikbare ruimte. Het Jane Goodall instituut helpt de natuur en helpt de door overbevolking ecosystemen te herstellen.

Dr Jane Goodall

Dr Jane Goodall vertrok in de zomer van 1960 naar Tanzania om chimpansee gedrag te onderzoeken. Sindsdien koestert zij een diepgewortelde liefde voor dieren en natuur op dit continent. zij gelooft in een holistische en duurzame aanpak, waarbij samenwerking met en ondersteuning van de lokale bevolking centraal staat. Dat is dan ook wat het Jane Goodall instituut doet: projecten in Africa uitvoeren met hulp van de lokale bevolking, die hierdoor een duurzame omgeving voor zichzelf creëren. Het instituut startte in 1994 in Tanzania en verspreidde haar activiteiten naar de republiek Congo, de Democratische Republiek Congo, Guinee, Senegal en Oeganda en meer landen in Afrika.

“iedereen kan een verschil maken’

Wij mensen kunnen niet zonder de natuur, net als de mensapen. Met jouw hulp beschermt het Jane Goodall instituut duizenden wilde chimpansees en miljoenen vierkante meters leefgebied. Daarnaast slaan we de handen ineen met lokale gemeenschappen om bossen terug te planten, en chimpansees te verzorgen en op te vangen in opvangcentra. Ook inspireren en motiveren wij jongeren om onze aarde duurzaam te beschermen. Iedereen kan tenslotte een positief verschil maken.“Bescherm onze aarde en verbind mens, dier en natuur”

Duurzaam de aarde beschermen

Het Jane Goodall instituut is wereldwijd actief om de aarde te beschermen door de verbinding van mens, dier en milieu. Dit doen we door jong en oud tot actie aan te zetten.

Het Jane Goodall instituut zet zich in voor:

*Chimpansees en Mensapen

De opvang van chimpansees en het beschermen van chimpansees door bijvoorbeeld het inzetten van anti-stroperseenheden, trainen van rangers en voorlichten van lokale bevolking.

*Gezonde leefgebieden

Samen met lokale bevolking worden bossen, waterwegen en verbindingen tussen leefgebieden beschermd en gecreëerd.

*Natuurbehoud

Met betere landbouwtecnieken, microkredieten en duurzame teelt wordt de lokale bevolking een duurzamer bestaan geboden.

*Gezonde gemeenschappen

Gezondheidszorg en educatie, zijn de basis voor ontwikkeling. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld meisjes hun school afmaken en kunnen vrouwen op duurzame wijze in hun onderhoud voorzien.

*Educatie

Het Roots&Shoots programma inspireert jongeren om zelf actie te ondernemen. En op te leiden tot leiders met compassie die onze wereld nodig heeft.

Zij legde de basis, wij zetten de volgende stap.

Onze toekomst ligt in handen van jongeren. Daarom ontwikkelde Dr .Jane Goodall in 1991 het Roots&Shoots programma op. Roots&Shoots inspireert en motiveert jongere van kleuter tot student, om in actie te komen voor een betere wereld. Roots&Shoots laat jongeren zelf in hun directe omgeving projecten bedenken en opzetten voor dier mens en natuur. Immers iedereen kan een verschil maken.

“Every individual matters. Every individual has a role to play. Every individual makes a difference”-Dr Jane Goodall

Hope

Dr Jane Goodall gelooft dat er hoop is om de natuur te redden. Haar positieve insteek inspireert mensen om zijn of haar steentje bij te dragen voor een betere wereld voor mens, dier en milieu.

“We have a choice to use the gift of our lives to make the world a better place. You can help heal the world.”-Dr Jane Goodall

Heb je vragen of wil je iets bijdragen aan het Jane Goodall instituut?

Neem contact op via janegoodall.nl, mail op info@janegoodall.nl of bel met +31 (0)620611000

Ik wens een ieder hele fijne feestdagen en een gezegend 2020

Liefs Yvonne x

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *